Uloga Ilije Vukobrata u akciji spasavanja porodice Ćuk i 98 civila iz logora u Hrvatskoj

Vukobrat Ilija, pre Drugog svetskog rata, trgovac u Zrmanji, srez Gračac, Hrvatska, rođen 1912. godine u zaseoku Mračaj, tri kilometra udaljenom od Zrmanje, krajem meseca novembra 1943. godine, izbavio je i oslobodio iz zatočeništva-logora u Kninu 98. žitelja sela Ruišta, opština Zrmanja, uglavnom dece, staraca, žena i mali broj odraslih muškaraca, koji se nisu uspeli [...]