Prva stambena kuća u dolu je sagrađena 1827 godine Dakle negdje kad je osvajan divlji zapad i Los Andjeles. Međutim Ćukovi su imali u posjedu Dol i prije te godine i imali su čak i jednu manju nastambu koja je služila kao privremeni stan kad se sa stokom boravilo u brdima. Inače oni su po starevini imali kuće dolje u Zrmanji blizu rijeke i kako se familija širila a i potrebe za stokom se povećavale tako su i oni izašli iz Zrmanje u Ruišta. Prva stambena kuća je napravljena ova sta se prikazuje na ovoj slici. U toj kući je živio Vladimirov čukundjed od kojega su potekle 4 obitelji Bakula .