Jedino u sjećanjima onih koji nas vole možemo da nadživimo smrt.