Danas je desetogodisnjica da smo nas dva bili tu kod MENOVIH, pozdravi ih i cestitajim Bozic u moje ime.