Zrmanja izvire u mjestu ZRMANJA VRELO a uvire u more kod NOVIGRADA.

Prvo moje sećanje na rijeku Zrmanju i dolinu Zrmanju seže od 1943 godine kada su njemci i talijani nas djecu i žene oterali u Knin gdje smo bili zatvoreni i potom pušteni na ntervenciju Ilije Vukobrata.

Drugo moje sećanje iz djetinjih dana je kada smo se vraćali iz EL-ŠAT-a. Prevoženi smo vojnim kamionima od Splita, preko Knina do Zrmanje, do naše rodbine Osmokrovića (Rokića), zati pješke (oko 2 km.) do Bakulina dola u Ruištima.

Potrebno je naglasiti da je RTS-TREZOR 26.jan. 2010 godine, na TV dao emisiju PARTIZANSKI GRAD NA SINAJU- El-Šat, te sam ja kao nekadašnji mali građanin toga grada (Jugoslavenski zbjeg) dao svoj komentar, koji je zabilježen.

Stari ljudi često puta bolje pamte događaje iz ranog djetinjstva nego što su danas doručkovali. Naročito se pamte ružni, a koje imao tu sreću – i ljepi događaji.

Na ovoj mapi dolje mozete da približno odete na lokaciju Zrmanje o kojoj vam govorim. Samo povecajte mapu sa “+” znakom koji vidite sa ljeve strane. A gore na desno mozete da odaberte standardnu mapu (koja se sada vidi) ili satelitsku mapu. Ovaj internet je prava stvar.

zrmanja