german-stuka– Ruišta, posebno kuće u Bakulinom Dolu, gdje se nalazila Partizanska bolnica u ljeto 1942 god žestoko je bombardovala Njemačka avijacija, dosta precizno, tako da su bombe padale od kuća svega do 100 metara, niko nije poginuo.

– Njemačk-italijanska ofenziva ( bilo i par četnika) u ljeto 1943 godine, sva je Ruišta i Javornik  spalila i zatečene žitelj, djecu,žene i nemoćne, oterali u zatvor u Knin, vjeruje se da je bio plan da nas liferije u logor Jasenovc. Iz tri familije ĆUK iz Bakulinog dola u Kninu je bila 21 osoba, zatim dvije familije Rakić, te Jarića i Brkića. Iz jasenovačkog pakla izvukla nas je mudrost ILIJE VUKOBRATA, trgovca iz Zrmabje, koji je ubedio njemce da smo nepodesni za transport jer smo zaraženi sa tifusom.

– Drugo njemačko bombardovanje doživjele sve izbjeglice 1944 godine, kada se Jugoslavenski zbjeg, kretao oko Šibenika, prema Visu, odnosno Italiji i Egiptu-El-Šatu u ovom bombardovanj nije niko poginuo od 60-esetak izbjeglica iz Ruišta, ali je bilo poginulih posebno iz Dalmacije_Mokrog Polja. Pod ovim bombardovanjem  našli su se naši suborci, tada kao i mi stradalnici kao braća hrvati, pa smo bili zajedno kovači našeg bratstva i jedinstva. Zajedno smo “pivali”  “DRUŠE Tito naš premili brate Ti sjedini Srbe i Hrvate

– Treće bombardovanje preživjele izbjeglice iz EL-Šata doživiše da ih bombarduje “NAŠA” hrvatska avijacija, kao svoje građane, kolovoza 1995 godine, kad se nemoćna kolona od preko 250.000 ljudi, kretala preko Bosne prem Srbiji nebili spasila svoj goli život. Franjo Tuđman u Kninu reče “Neka idu sretan im  put”, a dobro se zna kako su proši oni koji ostaše, mnoge dragovoljci  pobiše.

Da je više Srba 1995 godine ostalo u Krajini, više bih bilo pobijeno, jer se radilo i radi o etničkom čišćenju.

-Četvrto  bombardovanje koje preživjeli ELŠATOVCI  doživiše sa ostalim srbima od strane NATO-pakta. Moćni demokratski zapadni svijet 1999 godine teško bombardira svoje vjerne saveznike i dva svjetska rata., Srbiju i Crnu Goru. Naravno nisu u ovom slučaju stradali samo Srbi, bilo je koletarnih šteta u kojima pogiboše i Albanci.

Nikola-Cuk-Ruista

Ovo smo ja i brat Stanko na Ruistima 2006 godine. Stanko Cuk sada zivi sam na Ruistima.U pozadini je kuca koju se nakon rata obnavlja.

AKO SE OVO ZAPAMTI,  NEŠTO SE MOŽE I  NAUČITI.