Čitatelji mojih internet stranica znaju da je Nikola Tesla predstavio koncept bezičnog transfera dokumenata i slika, ali ima i jedan interesantan koncept iz 1934 godine.

Belgijski naulčnik Paul Otlet, koga mnogi već smatraju začetnikom informatike, još 1934. je došao na ideju o povezivanju televizora i telefona radi širenja informacija sadržanih u objavljenim delima. Ovaj koncept, koji u suštini odgovara konceptu interenta, opisao je u svom delu “Rasprave o dokumentaciji”, a na Svetskom festivalu nauke, koji se danas održava u Njujorku, načnici se ponovo prisećaju ovog vizionara.

“Radni prostor nije više zakrčen knjigama”, opisuje Otlet svoju zamisao.

“Umesto njih, tu je televizor i telefon na domak ruke. Zahvaljujući njima, stranica koju treba pročitati, ili odgovor na pitanje koji želite, pojavljuju se na ekranu ako ih zatražite telefonom:”

Otlet svoju ideju dalje razrađuje sugerišući da bi ako se ekran podeli moglo da se prikaže i više stranica knjiga odjednom, što podseća na otvaranje nekoliko ”prozora” uz pomoć brauzera.

Ovaj projekt, koji je predstavljao prvi vid interneta, zvao se ARPANet, predvodio ga je Vinton Serf, i u okviru njega su prvi put razmenjene poruke između dva komopjutera smeštena jedna kraj drugog.