Dok sivim nebom jure oblaci tamni i snažna bura krošnje drveća mota, pod gustim grmom, Ogrnuti kabanicom, stojimo moj djeda i ja. Pokraj nas kosmati pas.
Dok djedov pogled nekuda luta, iza nas u grmu kozice brste. Tik pored jarka čuje se zvonca zvuk,ovčica naših. Pokraj nas kosmati pas.