Vraćajući se iz škole mali Mujo radostan sa kućnih vrata viče, Babo, Babo, danas sam ja jedini u razredu znao koliko je 3 x 3 i još nešto što je važnije, mjerili smo kite u razredu i moja kita je naveća. – Babo jeli to znači da sam pametan kao Ti . da veliku kitu imam što sam Bosanac.???

A Babo će: Nije budalo ni jedno ni drugo. Razlog je u  tome što ti ideš već petu godinu u prvi razred!