U selu Ruištima, zaseoku Bakulin dol, koje je locirano od rijeke Zrmanje (crkve i groblja) u Zrmanji i od asfaltne ceste, zapadno oko 1700 metara, do početka drugog svajetskog  rata živjele su tri familije i to:

  • Ćuk ( Trivuna) Petar, supruga, Jelena rođena Rakić, sa osmero djece ( troje umrlo do rata) , tako da je na početka rata ova, ova familija imala dest ćlanova. U El-ŠAT – Egipat, otišlo je osmero. U Ruištima je ostao Petar i najstarije djete Dušan, koji je bio u NOB–i i poginuo u 19-dalmatinskoj diviziji 1945 god. u Stankovcima kod Šibenika.  Nevenka (1940-1944) je umrla u El-Šatu. U Ruišta iz El_Šata vratilo se šestero djece i majka i to: Milica, Simo, Trivun, Nikola, Stanko i Mira. Sada kada se ovo piše 22.2.2011 godine u Ruištima, živi samo Stanko Ćuk – sam.
  • Ćuk (Miloša) Mane, supruga Milica rođena Milanović, imali četvero djece, tako da je ova familija imala šestero članova. U El-Šat je išlo njih četvero. Mane i sin mu Milivoj bili u NOB-i . Sve šestero preživili rat i nakon povratka, iz El-Šata, kolonizirali su se u Bački Gračac.
  • Ćuk (Dane) Ilija, supruga Anica,rođena Lukić, imali su petero djece u El-Šatu, bilo je troje djece sa majkom – dakle nih četvero je  bilo u El-Šatu. U Ruištima je ostalo dvije Iline i Aničine djece Dane ( đedovo ime) i Ružica, svi preživili rat, osim đeda Dane i sina mu ilije, koji su umrli u Ruištima. Nakon povratka iz El-Šata, Anica se sa djecom konolizirala u Bački Gračac

Brojno stanje u tri kuće i u tri familije 1941 je bilo 23. Danas samo živi jedan Ćuk Stanko 73 godine. Četvrta kuća koju su prodala braća Nikola i Stevan Ćuk (otac im se  zvao Ilija umro mlad, majka im se preudala u Jakšiće) služila je kao partizanska bolnica.

Ćuk (Miloša) Mihajlo) supruga Pavlina, nisu živili u Ruištima, živili su na Otoku Šolti, gdje Mihajlo bio u službi, odaklen su njih petero došli u El- ŠAT, Ratomir je umro u EL-Šatu. Nakon povratka iz El-Šata. Mihajlo,Pavlina, Tomislav i Darinka, kolonizirali se u Odžake.

Eto toliko za danas. “Digitalizirao” sam ovo i stavio na internet.