Ovo je danas dio pejzaža okolo Zrmanje i Ruišta gdje je Nikola Ćuk rođen. Ovu sliku jareta na prozoru blizu kuce Mire i Nine Dronjak u Zrmanji, je uslikala Nevenka Ćuk, ćerka Trivuna Ćuka i Nikolina sinovica kada je posjetila Liku u Aprilu 2012 godine. Nikola je volio da posjeti svoj rodni kraj i zadnji put je bio tamo samo 2 mjeseca prije svoje smrti. Spretno i agilno se penjao po brdima i posjećivao okolna sela kao u doba kada je bio mlad. Zadnji put je tamo bio sa sinovcem Perom Ćukom, sinom od Stanka sa kojim je dosao automobilom iz Beograda. Nikola bi ponekad nosio svoju digitalnu kameru koju mu je sin poklonio, i zahvaljujući toj kameri i Peri Ćuku koji je isto tako volio puno da slika, imamo puno fotografija da objavimo sto cemo postepeno sa vremenom objaviti.