Prikupljanje podataka i saznanja o korjenima I porjeklu o prezimenu CUK- nadimak BAKULA, iz sela RUISTA, ZRMANJA, opcona GRACAC, HRVATSKA. Sve sto se ovde pise , pise se iz iz secanja I saznanja iz prve ruke, dakle bez uvida u raznu dokumentaciju, a za pisanje ove vrste su potrebni uvudi u postojece dokumente, ka sto su, maticne knjige (krstenice) rodenih, dokumenti o vjencanima, dokumenti o umrlima. Vrlo znacajni podaci mogu se naci u zemljisnjim knjigama – KATASTRU, jer se vidi koje sa kirn dijelio nepokretnu imovinu, na koga je I kada upisana, stoje u pravili bilo sa oceva na sinove, kceri ili unucadi.

Znaci ova pisanija moze da posluzi da oni koju ovo budu citali I ako su zainteresirani, zabiljeze svoja saznanja kako bi se upisalo za sada nepoznato I oblikovalo u jedan dokumenat. Znaci ovo se treba posmatrati kao zabiljeska-dakle radni matrijal za daljnji rad na izradi preciscenog teksta. – Nikola Cuk

Sve stranice ovog nedovrsenog zapisa mozete vidjeti ovdje.