Te davne ljetnje večeri u prvi sumrak sa nekim starijim od mene, stajao sa pred rodnom kućom u Ruištima čuli smo potih razgovor sa južne strane od nas. Nakon toga u sumraku viđašmo i nabrojišmo petoricu ljudi što su išli prema nama , neki su nosili puške na ramenima.. Među nama za trenutak nastade nemir, jer je neprijatno da te neko u noći posjećuje , tim više što se osećala tih dana neka uznemirenost, koja nama djeci nije nikako bila jasna.

Nakon karatkog vremena sve je bilo jasno nije bilo razloga našoj brigi, jer su došljaci bili naši daljnji rođaci i poznanici.

Mnogo kasnije doznali smo da su ti naši noćni posjetioci, tada ili nekoliko dana kasnije bili učesnici – ustanici u ustanku kada je pukla prva ustanička puška ( 27.07.1941) uperena protiv ustaškog pokolja, koji je počeo odah nakon osnivanja NDH .

Navedimo samo neke činjenice, koje su predhodile ustanku u Srbu 27.07.1941 godine i to :

6.04.1941 god. Njemačka bez objave rata bobardoval Beograd i još neke gradove u Srbiji, te nakon kratog rata rasturila Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca
10.04.1941 god, Njemci ušli u Zagreb, dočekani sa cvećem i dobrodošlicom, osnovana NDH na čelu sa A.Pavelićem.
27.04.1941 god, Ustaše su u selu GUDOVAC, šest kilometara od Bjelovara (osamnest dana nakon proglašenja NDH) izvršile prvi masovni zločin nad srbima, dakle NDH je počela da ostvaruje svoj mračni program)
10 i 11.05. 1941 godi.- Nakon kapitulacije Jugoslavije aprila (travnja) ustaše su u Glini u ove dana poubijali sve Srbe muškarce starije od 12 godina.
3.08.1941 godine, ustaše su streljali 1260 srba iz glinskog kotara. Ovo su podaci iz opće enciklopedije, jugoslavenskog leksikografskog gruštva knjiga br. 3 strana 182. direktor Miroslav Krleža, glavni urednik Josip Šentija izdanje 1977 godine.
Veliki zločin ustaše su počinili 1941 godine poklavši u glinskoj pravoslavnoj crkvi više ljudi koje su u crkvu doveli na prevaru radi prekrštavanja. Jedini koji je bio u crkvi i preživio bio je LJUBAN JEDNAK. Jednak je sa ostalim prognanim srbima bi izbjegao u Srbiju ljeta 1995 godine.