gracac

Home/IZ KNJIGE: KOTAR GRAČAC U NARODNOOSLOBOILACKOM RATU 1941-1945

About IZ KNJIGE: KOTAR GRAČAC U NARODNOOSLOBOILACKOM RATU 1941-1945

Ovi podaci su iz historijskog arhiva u Karlovcu. Redakcija teksta su: FILIP BABIĆ, JOVAN BABIĆ, ĐORĐE CUBRILO, | VLADIMIR DUKlC, j JURE IVEZlC, MILAN KBAJNOVIĆ, VLADIMIR MARlClC, BRANKO MILINKOVlC, LUKA PAVlClĆ, |~ĐURAĐ POKRAJ AC. 1 JOVICA POPOVIĆ, ILIJA RADAKOVlC, GOJKO VEZMAR, dr ĐURO ZATEZALO i DANE ŽEGARAC. Knjiga se zove: KOTAR GRAČAC u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945.

Ustanak u Gračacu

Na ustanak u Srbu i gračačkom kotaru neprijatelj je reagovao munjevito. Gračac je postao centar za gašenje ustanka u lici. Već 27. jula u Gračac je iz Gospića stigla četa domobrana, a sutradan cio bataljon. Gračačani su toga dana onesposobili sisaljku za vodu na željezničkoj pruzi Gračac—Cerovac. Do 2. augusta u Gračac je stigao zdrug (brigada) ustaškog generala Lukića, [...]

Kapitulacija, priprema ustanka i ustanak

Brzi poraz Jugoslavenske vojske iznenadio je sve pa i komuniste Gračaca, ali ih nije obeshrabrio. Kotarski komitet KPH Gračaca, na čelu s Gojkom Polovinom, preko komandira žandarmerijskog voda u Gračacu poručnika Dušana Drakulića, člana KPJ, podijelio je rezervne žandarmerijske puške ljudima spremnim da spriječe ustaše da zauzmu vlast u Gračacu. Oni su zajedno s odredom mornara mornaričkog oficira Mirka Plajvajsa [...]

Gračac i položaj gračačkog kotara

Granice gračačkog kotara, sada općine Gračac, vode grebenom Velebita od Svetog brda do Koma, njegovog  krajnjeg  jugoistočnog  ogranka, gdje uzvodno od velike okuke rijeke Zrmanje, južno od sela Palanke,  presijeca  Zrmanju, skreće na sjever i izbija na masiv Poštaka kojim vodi na sjeverozapad preko Srpskog klanca, planine Maglaja i Zureševice sa  koje povija na zapad [...]

Geografske osobine i razvoj NOR-a u gračačkom kotaru

Položaj i reljef Like Lika zahvata kraške planine i polja između  Une i Jadranskog mora. To je na prvi pogled teško prohodan predio. Međutim, sva polja su velika kraška po­lja tenkoprohodna, što je omogućavalo u ratu upotrebu jakih oklopnih snaga u njima. Veze između polja vode prijevojima i klancima. To su najpogodniji predjeli na  kojima [...]