Drugi Svjetski Rat

Home/Drugi Svjetski Rat

Neverovatne činjenice o Drugom svetskom ratu

Možda niste znali koliko je godina imao najmlađi američki vojnik u Drugom svetskom ratu, da je Hitlerov sestrić služio vojsku u američkoj mornarici ili da je najmlađi američki vojnik koji je učestvovao u ratu imao je samo 12 godina. Ovo su neke zanimljive, a neke čak i bizarne činjenice koje niste znali o Drugom svetskom [...]

Ustanak u Gračacu

Na ustanak u Srbu i gračačkom kotaru neprijatelj je reagovao munjevito. Gračac je postao centar za gašenje ustanka u lici. Već 27. jula u Gračac je iz Gospića stigla četa domobrana, a sutradan cio bataljon. Gračačani su toga dana onesposobili sisaljku za vodu na željezničkoj pruzi Gračac—Cerovac. Do 2. augusta u Gračac je stigao zdrug (brigada) ustaškog generala Lukića, [...]

Kapitulacija, priprema ustanka i ustanak

Brzi poraz Jugoslavenske vojske iznenadio je sve pa i komuniste Gračaca, ali ih nije obeshrabrio. Kotarski komitet KPH Gračaca, na čelu s Gojkom Polovinom, preko komandira žandarmerijskog voda u Gračacu poručnika Dušana Drakulića, člana KPJ, podijelio je rezervne žandarmerijske puške ljudima spremnim da spriječe ustaše da zauzmu vlast u Gračacu. Oni su zajedno s odredom mornara mornaričkog oficira Mirka Plajvajsa [...]

Spomenik u Zrmanji

Ova su imena ispisana na spomeniku u Zrmanji palim borcima za vrijeme Drugog Svijetskog Rata. Na spomeniku je i Nikolin brat, pod imenom Ćuk Petra Dušan. Ako budete malo analizirali vidjećete puno familija gdje su poginula po 3 brata rođena ili po dva brata i jedna sestra. Čuli ste za Sutjesku i Neretvu…naši zrmanjci [...]

2016-11-06T03:42:39+00:00By |Drugi Svjetski Rat|1 Comment

Gračac i položaj gračačkog kotara

Granice gračačkog kotara, sada općine Gračac, vode grebenom Velebita od Svetog brda do Koma, njegovog  krajnjeg  jugoistočnog  ogranka, gdje uzvodno od velike okuke rijeke Zrmanje, južno od sela Palanke,  presijeca  Zrmanju, skreće na sjever i izbija na masiv Poštaka kojim vodi na sjeverozapad preko Srpskog klanca, planine Maglaja i Zureševice sa  koje povija na zapad [...]

Historijski arhiv u Karlovcu

U cilju svestranije akcije na prikupljanju građe iz NOR-a Historijski arhiv u Karlovcu je počeo 1976. godine da izdaje i zbornike radova i sjećanja čiji sadržaj obuhvaća zbivanja s teorija pojedinog ratnog kotara na području za koje obavlja arhivsku djelatnost. Takva prva edicija bio je Zbornik 7 »Plaščanska dolina i okolica u NOR-u«, izdan 1976, [...]

Geografske osobine i razvoj NOR-a u gračačkom kotaru

Položaj i reljef Like Lika zahvata kraške planine i polja između  Une i Jadranskog mora. To je na prvi pogled teško prohodan predio. Međutim, sva polja su velika kraška po­lja tenkoprohodna, što je omogućavalo u ratu upotrebu jakih oklopnih snaga u njima. Veze između polja vode prijevojima i klancima. To su najpogodniji predjeli na  kojima [...]